Cenník služieb

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:


Výška provízie za sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľnosti sa vždy určuje DOHODOU medzi Realitnou kanceláriou a Predávajúcim a jej dohodnutá výška sa vždy uvádza v Sprostredkovateľskej zmluve alebo v Súhlase so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie. Orientačné výšky provízie za poskytnuté služby sú nasledovné:HODNOTA NEHNUTEĽNOSTI:


BYT do 69.999 €


BYT od 70 000 €


OSTATNÉ NEHNUTEĽNOSTI do 149.999 €


OSTATNÉ NEHNUTEĽNOSTI od 150.000 € do 1 299 999 €


OSTATNÉ NEHNUTEĽNOSTI od 1 300.000 € 


-


-


-


-


-VÝŠKA PROVÍZIE:


3,0 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.500 €)


2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 €)


3,0 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.500 €)


2,5 %  z kúpnej ceny


2,0 %  z kúpnej ceny 


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:


Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti).
Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 €.